Log på Markedsindex.dk   
Opret blog   
Markedsindex.dk Markeder Butikker Debat Blogs
   Du er her: Markedsindex.dk -> Blogs -> Tilbud & Tips -> Håndværkertilbud - gratis!
   Failed to display blogItem. Current BlogItemId [2038]
Erik Hansen
 | 
Oprettet 28. March 2018 kl. 12:23
 | 
0 kommentarer
 | 
Tip en ven

Håndværkertilbud - gratis!

Det var af allerstørste betydning for købstædernes økonomiske centralitet, at oksehandelen - sammen med fiskeriet den vigtigste udenrigshandelsvare frem til enevælden - med tiden blev en indpasset del af købstadsøkonomien. Med Poul Enemarks ord var oksehandelen "hovedgrundlaget for den økonomiske vækst og tilbud stigning i udenrigshandelen, der blev købstæderne til del fra slutningen af 140o-tallet og frem imod enevældens indførelse i 1660. Det er lige så vigtigt at afklare, hvilken plads oksehandelen havde i byernes merkantile herredømme over deres opland. Principielt bør oksehandelen nemlig betragtes som et varekredsløb, der forløb uden om torvet og kun blev en del af den urbane tilbud økonomi, hvis markedet i øvrigt gjorde dette fordelagtigt. Der bestod den tætteste forbindelse mellem oksehandel og købstadshandel, fordi kramvarerne ofte blev hjemtaget som returvarer for udenrigsafsætningen af okser. På handelens tilbud politiske plan bestod imidlertid afgørende interessemodsætninger mellem købstæderne og adelen helt fra 1422-forordningen og frem til kvæghandelens liberalisering i 1788. 1422-forordningen sigtede blandt andet mod at skabe eller genskabe en økonomisk samfundsorden med en klarere - men ikke entydig - opgavefordeling mellem land og by. På den ene side ved at trække omsætningen af klæde, salt, humle og andre varer på tilbud ind til købstaden, så de ikke længere blev omsat på landet af omrejsende købmænd, det Være sig tyske eller danske adeliges tjenere. Men på den anden side ønskedes adelen fastholdt som en vigtig forhandler af landbrugets tilbud produkter; højadelen holdt således i meget stor udstrækning selv skibe til egen import. De følgende århundreder var genstand for utallige ændringer i den økonomiske magtbalance mellem adel og købstæder, hvor favoriseringer af den ene part uvægerligt betød indskrænkninger for modparten. Til alt held for parterne fandt tilbud kampen frem til midten af 160o-tallet sted på baggrund af en økonomisk ekspansion. I 1466 fik den nørrejyske adel og kirke generelt ret til toldfrit at lade fiske og købe til egen kost, men det måtte ikke være til købmandskab. Bøndernes tilbud omsætning blev i stedet underlagt torvetvang; i 1472 således de sjællandske bønder, hvis kvæg skulle sælges i byerne og ikke hjemmeslagtes for - som det hed - at forhindre dem i at være landriddere, forprangere eller på anden måde bedrive købmandskab.


0 kommentarer


Du skal være logget ind for at skrive en kommentar


Indtast brugernavn

*

Indtast password

*
 
Glemt dit password? Opret et login her

Tilbud & Tips

Se mere om bloggeren Erik Hansen

Her blogger Erik hansen om stort og småt - blandt andet om Tilbud og Tips til at spare penge på internettet :-)

Gå til bloggen Tilbud & Tips

Læs min blog


Seneste indlæg

Til blogindlæget Få 3 gratis håndværkertilbud allerede i dag

Få 3 gratis håndværkertil...

Mod nye tider - bilen begynder at sætte en ny dagsorden T...

Til blogindlæget De østjyske markeder med gode tilbud

De østjyske markeder med ...

I 1784 kom der 57 rejsende til marked i Århus, mens talle...

Til blogindlæget Få 3 gratis tilbud på billig advokat

Få 3 gratis tilbud på bil...

Generelt om ophør af ægteskab Selv om et betydeligt an...


Arkiv